MINŐSÉGPOLITIKA

A.D.U. Építész Iroda Kft.

MINŐSÉGPOLITIKA

Azonosító: MF-5.2-01Kiadás: 2021.05.08.Változat: 2

 

A társaság. vezetése hosszú távú eredményes gazdálkodásának és fejlődésének biztosítása érdekében kiemelkedően fontosnak tekinti minőségirányítási rendszer bevezetését, működtetését és folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében alakítottuk ki és működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert.

 

Ezzel összhangban társaságunk MINŐSÉGPOLITIKÁJÁT az alábbiakban határozzuk meg:

 

A vezetőség a minőségirányítási rendszer működtetése során meghatározta minőségcéljait. A folyamatos tökéletesítés érdekében, az éves vezetőségi átvizsgálás során ezeket felülvizsgálja, értkeli majd új célokat határoz meg.

Megbízóink igényeinek és elvárásainak kielégítése elsődleges célunk. Fontosnak tartjuk, hogy terveink (településrendezési, építészeti) minden esetben egyenletes, jó minőségben készüljenek, feleljenek meg megbízóink céljainak és szakmailag magas színvonalú alkotások legyenek. Ennek érdekében megbízóinkkal szoros munka­kapcsolatot alakítunk ki, hogy pontosan megismerjük elvárásaikat és támogathassuk megvalósulásukat.

Megbízóinkkal folyamatos és hosszú távú együttműködésre törekszünk, ennek érdekében partnereink elégedettségét folyamatosan vizsgáljuk és értékeljük, ezekből határozzuk meg fejlesztési céljainkat. Állandó célkitűzésünk, hogy megbízóink visszatérjenek hozzánk.

 

Munkánk során arra törekszünk, hogy megszerzett hírnevünket megőrizzük, a felhalmozott szakmai ismeretet, tudást gyarapítsuk.

Folyamatosan vizsgáljuk és elemezzük a Kft. egész tevékenységét. Saját munkánk elemzése és megbízóink elégedettségének vizsgálata alapján végezzük a minőségirányítási rendszer fejlesztését.

Elemzésekkel, kockázatértékeléssel határozzuk meg a minőségirányítási rendszerünk tovább fejlesztését.

Fontos célunk olyan állandó alvállalkozói kör kialakítása, amely biztosítja minden esetben a magas szintű szakmai munkát és a határidők betartását.

Feladatunk a tervezési munkafolyamatok szervezettségének folyamatos javítása, ezzel is növelni szándékozunk a Kft. működésének hatékonyságát és gazdaságosságát.

A Kft. vezetésének célja, hogy fejlessze dolgozóinak minőségtudatát, ennek érdekében rendszeres minőségügyi oktatást tart dolgozói részére, és arra törekszik, hogy dolgozói azonosuljanak a minőségpolitika célkitűzéseivel.

A Kft. vezetősége elkötelezte magát a minőségpolitika elveinek érvényesítése mellett, és dolgozóitól is elvárja, a konstruktív együttműködést a minőségirányítási rendszer működtetésében és tökéletesítésében.

Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. E megfelelés érdekében a vezetés biztosítja a jó munkavégzéshez szükséges technikai – műszaki ellátottságot.

A Kft vezetősége és alkalmazottai folyamatosan fejlesztik szakmai tevékenységüket és korszerűsítik ismereteiket. Ennek érdekében támogatjuk a szakmai továbbképzéseken és konferenciákon történő részvételt.

 

Dr. Gajdos István

ügyvezető igazgató